Tarieven

Hier vindt u meer informatie over onze erelonen :

Een goed advies of een efficiënte procesbijstand veronderstellen een correcte vergoeding. De omvang daarvan vooraf bepalen is niet eenvoudig, want het procesverloop is vaak onvoorspelbaar. Niettemin kunnen er met betrekking tot deze kosten  nochtans wel heldere afspraken worden gemaakt.

De tarieven van de algemene – en dossiergebonden kosten worden u bij aanvang van de procedure meegedeeld en zijn samengesteld uit:

  • secretariaatskosten ter vergoeding van de briefwisseling en elektronische correspondentie,telefoon-fax verkeer e.d;
  • verplaatsingskosten per km;
  • gerechtskosten zoals griffierechten, gerechtsdeurwaarderkosten, expertisekosten, beslagkosten , notariskosten e.d;
    Het is gebruikelijk op ons kantoor dat de cliënt verzocht wordt deze rechtstreeks aan de betrokken rechtbank, gerechtsdeurwaarder, notaris of expert te voldoen, zodat volledige transparantie gewaarborgd is.

Het eigenlijke ereloon wordt hetzij vooraf afgesproken, hetzij gerekend aan een uurtarief;

In de loop van de procedure worden op regelmatige basis voorschotten gevraagd op de kosten en erelonen. Op deze manier behoudt u als cliënt ten allen tijde een correct overzicht op de financiële kant van de zaak en komt u na afhandeling van het dossier niet voor onaangename verrassingen te staan.

Het is evenwel niet uitgesloten dat U in aanmerking komt voor de aanstelling van een Pro – deo advocaat, waarbij het ereloon desgevallend ten laste wordt genomen van de Belgische Staat. Meer informatie omtrent de aanstelling van een Pro – deo kan U steeds vrijblijvend verkrijgen op het kantoor.