Incasso

Wanbetalers kunnen ernstige (financiële) problemen veroorzaken bij bedrijven. Een snelle en accurate invordering van openstaande facturen is daarom onontbeerlijk.

De incassopraktijk van het kantoor is gericht op een snelle invordering van onbetaalde facturen, teneinde een maximale kans op recuperatie te waarborgen.

Bij het normale traject wordt eerst aangemaand vooraleer de debiteur wordt gedagvaard. Het versneld traject impliceert een onmiddellijke dagvaarding. Indien de cliënt het wenst, kan een voorafgaandelijk solvabiliteitsonderzoek gebeuren.

Indien er aanwijzingen zijn dat de solvabiliteit van de debiteur gevaar loopt, kunnen er bewarende beslagmaatregen worden uitgevaardigd.

Het kantoor heeft bovendien tot doelstelling dat het incasso van uw onbetaalde facturen voor U of uw bedrijf volledig kosteloos blijft.