Materies

Hieronder krijgt u een overzicht van onze vakgebieden :

Burgerlijk recht

 • Huurgeschillen
 • Zakelijke onroerende rechten, erfdienstbaarheden,  eigendom en mede-eigendom
 • Consumentenrecht, consumentenkrediet
 • Burenruzies
 • Mede-eigendom en syndic

Familierecht

 • Echtscheiding
 • Erfrecht en nalatenschappen
 • Vereffening-verdeling
 • Jeugdzaken

Gerechtelijk recht

 • Beslagrecht
 • Collectieve schuldenregeling

Fiscaal recht

 • Inkomstenfiscaliteit (directe belastingen)
 • Ondernemingsfiscaliteit (directe belastingen, BTW, accijnzen)
 • Registratie- en successierechten

Vreemdelingenrecht

 • Regularisatie van verblijf
 • Visum-aanvragen
 • Beroepskaarten
 • Gezinshereniging
 • Samenwoonst/huwelijk met Europese en niet-Europese onderdanen …

Strafrecht en aansprakelijkheidsrecht

 • Verdediging als beklaagde
 • Burgerlijke partijstelling
 • Verkeersrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Schadebegroting (materiĆ«le, lichamelijke en morele schade)

Wij maken ook indien mogelijk gebruik van de bestaande procedures in verzoening, bemiddeling en arbitrage